Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXI z dnia 9 marca 2020 r.

PDFUchwała.XXI.140.20.2020-03-09.pdf (5,64MB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_140_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,93KB)
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXI_141_20.pdf (381,23KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_141_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,73KB)
uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXI_142_20.pdf (379,64KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_142_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,15KB)
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec repatriantowi z Republiki Kazachstanu


PDFUchwała.XXI.143.20.2020-03-09.pdf (99,67KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_143_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,37KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 Nowogrodźca


PDFUchwała.XXI.144.20.2020-03-09.pdf (99,25KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_144_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,18KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych


PDFUchwała.XXI.145.20.2020-03-09.pdf (100,19KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_145_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,16KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XXI.146.20.2020-03-09.pdf (235,52KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_146_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,25KB)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2020 roku


PDFUchwała.XXI.147.20.2020-03-09.pdf (110,13KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_147_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,42KB)
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Zmiana: Uchwała nr XXXI/215/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.


PDFUchwała.XXI.148.20.2020-03-09.pdf (197,83KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_148_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,36KB)
w sprawie zmiany uchwały nr X/66/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania


PDFUchwała.XXI.149.20.2020-03-09.pdf (100,86KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_149_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,24KB)
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowogrodziec na rok szkolny 2019/2020


PDFUchwała.XXI.150.20.2020-03-09.pdf (114,94KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_150_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,85KB)
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku


PDFUchwała.XXI.151.20.2020-03-09.pdf (101,65KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_151_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,37KB)
w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Zebrzydowa

Utraciła moc uchwałą nr XXII/156/20 z dnia 17 marca 2020 r.


PDFUchwała.XXI.152.20.2020-03-09.pdf (103,21KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_152_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,70KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok


PDFUchwała.XXI.153.20.2020-03-09.pdf (107,73KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_153_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,72KB)
w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska w zakresie podpisania listu intencyjnego w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi do nieruchomości nr 1026/24 w SSE” i „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do nieruchomości nr 1026/24 w SSE”


PDFUchwała.XXI.154.20.2020-03-09.pdf (191,82KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_154_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,71KB)
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok


PDFUchwała.XXI.155.20.2020-03-09.pdf (383,57KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXI_155_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,19KB)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok