Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz do dzierżawy z dnia 05.05.2020r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2019r., poz.506) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) 

 

Obręb Wykroty  - nieruchomość o pow. 9,5889 ha z tego: działka nr   1026/16 o pow. 2,4633 ha i działka nr  1026/17 o pow. 7,1256 ha.    

Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy  zawarta na okres od 06.04.2020r.  do 06.07.2020r.

Księga Wieczysta nr JG1B/00021784/2.

Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  SGA 03 P,U tereny przemysłu i magazynowo-składowe.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo dotychczasowemu dzierżawcy  na okres łącznie do 3 lat, po terminie obowiązywania  umowy o której mowa w p-cie 2, według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 

Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolne.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 26.05.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich