Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza II przetarg ustny ograniczony 

na  sprzedaż  niezabudowanej działki nr 670/2 o pow. 0,04 ha  w obrębie Zebrzydowa

 

 1. Obciążenia nieruchomości- brak dostępu do drogi publicznej
 2. Księga Wieczysta  JG1B/00015100/9.
 3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu  29 MN,RZ – teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego.   
 4. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  9.000,00 zł brutto w tym 1.683,00 zł podatku Vat.
 5. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek nr: 670/1 , 590/950 i 590/951 w obrębie Zebrzydowa.
 6. Przetarg odbędzie się  dnia  10.06.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń), z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.
 7. Wadium w kwocie  900,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,  tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia  08.06.2020r.  
 8. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 9. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 10. Oferenci o których mowa  w p-cie 5 winni w terminie do dnia 08.06.2020r. złożyć pisemne zgłoszenie  uczestnictwa w przetargu.
 11. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.
 12. Na sprzedaż nieruchomości w dniu 21.01.2020r. został przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony, zakończony wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich