Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Lubańska 42 a

sekretariat:   tel./fax 75 7316398

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu: tel 75 7316383

strona internetowa: https://gckisnowogrodziec.pl/

e-mail:

statut jednostki 

 

 dyrektor

 Agata Kleszczyńska

 

     

        Do podstawowych zadań Centrum należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sportu oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, jak również zaspokajanie potrzeb czytelniczych.

W ramach zadań wskazanych w ust. 1 Centrum realizuje w szczególności następujące działania:

 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;

 2. stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów ludowych i innych;

 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;

 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych;

 5. organizacja koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych;

 6. organizowanie konkursów z różnych dziedzin kultury, sztuki i sportu;

 7. prowadzenie kursów językowych;

 8. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;

 9. koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych;

 10. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;

 11. organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej;

 12. gromadzenie, opracowywanie o przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

 13. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i  młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

 14. popularyzacja książek i czytelnictwa;

15) prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej i instruktażowo metodycznej;

16) współdziałanie z bibliotekami innych sieci;

17) współpraca z bibliotekami z terenu gminy.

 1. Centrum przy wykonywaniu zadań współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.