Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego.

W dniu 1 lipca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska Akcja Letnia 8 Bolesławieckiej Drużyny Harcerskiej "Orły Skalne"”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz na stronie internetowej urzędu www.nowogrodziec.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w punkcie obsługi interesanta oraz listownie na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec tj. w terminie do dnia 09.07.2020 r.

Załączniki:

PDFUproszczona Oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,55MB)
DOCformularz-do-zglaszania-uwag.doc (33,50KB)