Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30.07.2020r.

                                                                                                                                            Nowogrodziec,  dnia  30 lipca 2020 r.

WK.6220.32.2019.OS

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.  poz.2081 z późn. zm.), Burmistrz Nowogrodźca informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo – jonowych na działce nr 1026/17 w miejscowości Wykroty”, którego inwestorem jest  GUOTAI-HUARONG (Poland) Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich  2-4,  53-333 Wrocław.

W związku z powyższym zawiadamia się zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu; Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, (pokój nr 3), w godzinach urzędowania.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w sołectwie Wykroty.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich