Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXVI z dnia 5 sierpnia 2020 r.

PDFUchwała.XXVI.174.20.2020-08-05.pdf (106,11KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_174_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,82KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


PDFUchwała.XXVI.175.20.2020-08-05.pdf (107,36KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_175_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,79KB)
w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości


PDFUchwała.XXVI.176.20.2020-08-05.pdf (201,45KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_176_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (161,00KB)
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem


PDFUchwała.XXVI.177.20.2020-08-05.pdf (3,04MB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_177_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (163,16KB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna


PDFUchwała.XXVI.178.20.2020-08-05.pdf (1,30MB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_178_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,84KB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów


PDFUchwała.XXVI.179.20.2020-08-05.pdf (2,94MB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_179_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (163,25KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów


PDFUchwała.XXVI.180.20.2020-08-05.pdf (2,49MB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_180_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (163,02KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”


PDFUchwała.XXVI.181.20.2020-08-05.pdf (109,50KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_181_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,83KB)
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowogrodziec na rok szkolny 2020/2021


PDFUchwała.XXVI.182.20.2020-08-05.pdf (112,53KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_182_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,03KB)
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/217/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zwrotu poniesionych wydatków

Zmiana: Uchwała nr XXXIV/225/21 z dnia 19 lutego 2021 r.


PDFUchwała.XXVI.183.20.2020-08-05.pdf (655,94KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_183_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,89KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok


PDFUchwała.XXVI.184.20.2020-08-05.pdf (114,32KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXVI_184_20 - imienny wykaz głosowania.pdf (663,50KB)
w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze