Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu pn:„Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE”.

Strona archiwalna

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE” Numer referencyjny: ZP.271.12.2020.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 poz.1843 tj.) Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie zakresu robót dla w/w zadania. Czy Zamawiający wymaga wykonania zakresu robót branży oświetleniowej? Jeśli tak, prosimy o załączenie o dokumentacji przetargowej przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Nie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje w przedmiotowym postępowaniu wykonania robót branży oświetleniowej.

 

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich