Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 22.09.2020r.

Nowogrodziec, dnia 22 września 2020r.

WK.6840.9.2020

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.) i Uchwały Nr XXIII/157/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  27 maja 2020r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.

  1. Nowogrodziec obr 1 – działka niezabudowana nr 414 o powierzchni 0,0138 ha o przeznaczeniu komunikacyjnym tj. droga wewnętrzna.
  2. Ograniczenia nieruchomości: działka wykorzystywana przez właściciela działek   przyległych jako dojazd do własnych nieruchomości. 
  3. Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00015137/7.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość  leży w obszarze o symbolu  34 S,U – teren baz i składów.
  5. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana bezprzetargowo właścicielom nieruchomości sąsiednich,  na poprawienie warunków  zagospodarowania tych nieruchomości.
  6. Cena  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 4.298,00 zł brutto (w tym 804,00 zł podatku Vat).
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena  nieruchomości, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  03.11.2020r.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 13.10.2020r