Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i wyjaśnienia cz. IV w postępowaniu pn: „Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE”

Strona archiwalna

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11                

w SSE” Numer referencyjny: ZP.271.12.2020.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie uzgodnień branżowych dotyczących sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych, wskazanych w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami opisu technicznego nie przewiduje się konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia, które nie koliduje z projektowanym zakresem robót. Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami branżowymi dotyczącymi ww. sieci.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie wydanego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza dokument.

 

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PDFpozwolenie na budowę.pdf (1 000,51KB)
 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich