Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO PRAWNY

 
Agnieszka  Lenart
Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego
tel. 757380669
a.lenart@nowogrodziec.pl
 

 


 I. Do podstawowych zadań Wydziału Administracyjno Prawnego  należy między innymi:

 

 

 1. zapewnienie sprawnego  funkcjonowania i pracy Urzędu w zakresie  zabezpieczenia  w materiały, urządzenia.,
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady, komisji i radnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z obsługą narad, zebrań i uroczystości organizowanych przez Burmistrza,
 4. organizacja współpracy z sołectwami,
 5.  przekazywanie odpowiednim komórkom merytorycznym do realizacji uchwał Rady , wniosków i interpelacji,
 6. przekazywanie odpowiednim komórkom merytorycznym do realizacji uchwał i wniosków Zebrań Wiejskich,
 7. prowadzenie rejestru oraz dokumentacji skarg i petycji.
 8. obsługa kancelarii, systemu obiegu dokumentów i prowadzenie archiwum w Urzędzie,
 9. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
 10. prowadzenie obsługi administracyjnej, gospodarczej i socjalnej Urzędu,
 11. zapewnienie prawidłowych warunków pracy z zakresu BHP i p.poż., porządku oraz zabezpieczenia Urzędu w energię i wodę,
 12. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów   i przedszkola,
 13. realizacja zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem    wyborów i referendów,
 14. ewidencja gminnych jednostek organizacyjnych,
 15. prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 16. prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków radnych,
 17. prowadzenie rejestrów uchwał zebrań wiejskich i wniosków z sołectw,
 18. prowadzenie rejestru wpływu i wypływu korespondencji,
 19. promocja gminy,
 20. organizacja i kontrola pracy Punktu Obsługi Interesanta polegająca na:

         a)   przyjmowaniu,  wysyłaniu i rozdzielaniu  korespondencji  na  zewnątrz  i  wewnątrz Urzędu,

         b)   prowadzeniu ewidencji korespondencji,

         c)   pomocy klientom  w  uzyskiwaniu  informacji jak załatwić sprawę w urzędzie, w tym udostępnianie   formularzy   i    druków,     informowanie    o   konieczności   złożenia    załączników, dokonania opłat,

         d)   udzielaniu informacji w sprawach wniosków, formularzy niezbędnych w postępowaniu administracyjnym,

         e)   prowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentacji,

    21. Obsługa techniczno-organizacyjna Kancelarii Burmistrza,

    22.Prowadzenie ewidencji dotyczącej nadzoru właścicielskiego i udziału gminy w podmiotach prawa handlowego,

    23.Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli w Urzędzie przez instytucje zewnętrzne,

    24.Ewidencja rad społecznych i ich przygotowywanie.