Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXXIV z dnia 19 lutego 2021 r.

PDFUchwała.XXXIV.222.21.2021-02-19.pdf (480,87KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_222_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,98KB)
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XXXIV.223.21.2021-02-19.pdf (468,14KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_223_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,14KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XXXIV.224.21.2021-02-19.pdf (448,39KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_224_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,04KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów


PDFUchwała.XXXIV.225.21.2021-02-19.pdf (266,67KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_225_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,87KB)
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/182/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r.  w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/217/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zwrotu poniesionych wydatków


PDFUchwała.XXXIV.226.21.2021-02-19.pdf (379,21KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_226_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,97KB)
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wszyscy są równi wobec prawa


PDFUchwała.XXXIV.227.21.2021-02-19.pdf (391,59KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_227_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,62KB)
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Nowogrodźcu do przyjęcia uchwały wszyscy są równi wobec prawa


PDFUchwała.XXXIV.228.21.2021-02-19.pdf (387,23KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_228_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,05KB)
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka


PDFUchwała.XXXIV.229.21.2021-02-19.pdf (379,39KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_229_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (161,22KB)
w sprawie rozpatrzenia wniosku


PDFUchwała.XXXIV.230.21.2021-02-19.pdf (248,53KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_230_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,23KB)
w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/212/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej


PDFUchwała.XXXIV.231.21.2021-02-19.pdf (711,26KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_231_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,97KB)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2021 rok

PDFUchwała.XXXIV.232.21.2021-02-19.pdf (271,98KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_232_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,25KB)
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2021

Zmiana: Uchwała nr XXXV/244/21 z dnia 25 marca 2021 r.


PDFUchwała nr XXXIV_233_21.pdf (167,51KB)

PDFTabela nr 1 do uchwały nr XXXIV_233_21.pdf (112,43KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr XXXIV_233_21.pdf (117,50KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr XXXIV_233_21.pdf (101,75KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV_233_21.pdf (148,35KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV_233_21.pdf (207,46KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXXIV_233_21 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,10KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok