Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 89,50 m²,

w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Nowogrodźcu, wraz ze 194/1000  udziałem w gruncie

w  działce nr 418/1  o pow. 0,0509 ha,  w obrębie 4  Nowogrodźca

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00038531/6.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu  04 PU/M  teren produkcyjno-usługowy i mieszkaniowy –lokal do remontu.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  100.000,00 zł z tego:

wartość lokalu93.400,00 zł, - wartość udziału w gruncie 6.600,00 zł.

  1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
  2. Przetarg odbędzie się  dnia  08.04.2021r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna).
  3. Wadium w kwocie  10.000,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 02.04.2021r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  4. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  6. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.
  7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 lub telefonicznie 75 7380676

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich