Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

 

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2021 rok

 

 

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

 

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

 

Zadanie III - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

Zadanie IV - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i uprawianie sportu poprzez organizację zajęć i treningów

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Numer zadania

Przyznana kwota (zł)

1.

Klub Sportowy CZERNA

Zadanie I

15 000,00

2.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zadanie I

25 000,00

3.

Klub Sportowy  “GRANIT” Gierałtów

Zadanie I

15 000,00

4.

Ludowy Klub Sportowy  “SPARTA”

Zebrzydowa

Zadanie I

30 000,00

5.

Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty

Zadanie I

33 000,00

6.

Miejski Klub Sportowy  “Chrobry Nowogrodziec”

Zadanie I

32 000,00

7.

Klub Sportowy Milików

Zadanie I

15 000,00

8.

UKS Nowogrodziec

Zadanie I

6 500,00

9.

Klub Sportowy KWISA Nowogrodziec

Zadanie I

6 500,00

10.

ZHP Chorągiew Dolnośląska HUFIEC BOLESŁAWIEC im. Szarych Szeregów

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie III

2 000,00

1 000,00

7 000,00

11.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

8 000,00

30 000,00

10 000,00

12.

UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec

Zadanie III

Zadanie IV

7 000,00

5 000,00

 

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych w załączniku, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

    BURMISTRZ
           (-)
Robert Marek Relich

                      

                                                                                           

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, dnia 15.03.2021 r.

 

 

Załączniki:

1. DOCXAKTUALIZACJA HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (14,90KB)
2. DOCXAKTUALIZACJA KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (15,52KB)