Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.03.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży  

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.) i Uchwały nr X/56/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 2 czerwca 2015r.   

 

  1. Obręb Wykroty – nieruchomość o powierzchni 5,5057 ha, składająca się z działek niezabudowanych nr: 1026/24 o pow. 3,9887 ha (powstała w wyniku podziału dz. 1026/15) i nr 1026/26 o pow. 1,5170 ha  (powstała w wyniku podziału dz. 1026/15 i nr                    1025/25)  położona na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Podstrefie Nowogrodziec,  w obrębie Wykroty.

Nieruchomość wpisana jest w Księdze Wieczystej nr JG1B/00021784/2  prowadzonej    przez Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu

 

  1. Nieruchomość położona w zachodniej części miejscowości Wykroty w gminie Nowogrodziec. Kształt regularny, zbliżony do równoległoboku, wydłużonego w kierunku NE-SW. Teren płaski, położony ok. 350 m od drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej, w strefie pełnego uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowo-zachodniej  nieruchomości z zabudową przemysłową Specjalnej Strefy Ekonomicznej, od strony wschodniej tereny rolne, a za nimi zabudowania wsi Wykroty. Dogodne położenie: około 1 km od zjazdu autostrady A4 w Godzieszowie, w sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 94  (Zgorzelec-Wrocław) z drogą wojewódzką nr  296 (Jelenia Góra-Zielona Góra) w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej Węgliniec-Jelenia Góra. W pobliskiej lokalizacji Główny Punkt  Zasilania (GPZ). Odległość około 17 km od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach i około 38 km od granicy z Czechami  w Zawidowie.

 

  1. Obciążenia nieruchomości: Umowa dzierżawy na cele rolne zawarta do 18.11.2021r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania.

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod realizację inwestycji  w obszarze oznaczonym  symbolem  SGA 03 P/S,U – teren lokalizacji obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych. 

 

  1. Forma zbycia:  nieruchomość  zostanie sprzedana w formie przetargu.

 

  1. Cena nieruchomości wynosi  łącznie  3.378.810,00 zł brutto z tego:

- za dz. 1026/24  -    2.337.000,00 zł ( w tym  437.000,00 zł podatku Vat)

- za dz. 1026/26  -    1.041.810,00 zł ( w tym 194.810,00 zł  podatku Vat)

 

  1. 21 dniowy  termin wywieszenia wykazu,  mija  06.04.2021r.

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia  26.04.2021r.   

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich