Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

 
herb_nowogrodziecKOLOR
 

Urząd Miejski

w Nowogrodźcu

 
ul. Rynek 1
59-730 Nowogrodziec,
 tel. 75 7380660, fax. 75 7316416
e-mail:
 
Urząd Stanu Cywilnego
 

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

Podstawa prawna

Art.73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu

    cywilnego sporządzonego za granicą aktu (urodzenia,
     małżeństwa, zgonu).
2. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu

    cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język

    polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego

    zaprzysiężonego w Polsce.
3. Do wglądu dokument stwierdzający tożsamości.
Opłaty

Za wydaną decyzję – 50 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.)

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Nowogrodziec ul. Rynek 1

Przewidywany termin załatwienia sprawy

1. Niezwłocznie po wpłynięciu podania.
2. Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania

    wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie

    skomplikowanych do 60 dni.

nr tel., nr pokoju

tel. 75 7380665, parter pok. nr 6,

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna stanowiąca podstawę sporządzenia aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) w księdze.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Nowogrodziec lub ostatni pobyt stały na terenie Gminy Nowogrodziec. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy, kto wykaże interes prawny.

Druki do pobrania

 pok. nr 6 

 Podmiot udostepniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
za treść odpowiada:  Eugeniusz Pańków
data wytworzenia: 24.09.2010 r.