Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz do dzierżawy z dnia 20.04.2021r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz  Uchwały Nr XXXV/239/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 marca 2021r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec 

 

  1. Działka gruntu  nr 1276 o pow. 39,68 ha, położona  w obrębie Wykroty.

 

  1. Części  działki zostaną wydzierżawione  w formie bezprzetargowej po terminie wywieszenia wykazu: dotychczasowym dzierżawcom na okres 5 lat po upływie  obowiązywania umów dzierżawy, a w pozostałej części na  okres do 3 lat,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

 

  1. Księga Wieczysta  JG1B/000 37366/1.    

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze o symbolu SGA 01 P/S,U w strefie aktywności gospodarczej pod projektowane obiekty produkcyjne, magazynowo- składowe i usługowe.  

 

  1. Działka  lub jej części zostanie wydzierżawiona na cele  rolne.

 

  1. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 11.05.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

Rober Relich