Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: Budowa drogi przy ul. Leśnej w Nowogrodźcu

ZP.271.4.2021

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Budowa drogi przy ul. Leśnej w Nowogrodźcu”.

 

Działając na podstawie art. 253 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Jeleniej Górze

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SWZ Kryteriami oceny ofert była: cena(60% = 60pkt) i okres gwarancji (40% = 40pkt). Wykonawca tj.: nie podlega wykluczeniu a oferta spełnia wymogi określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o .o. z siedzibą w Jałowcu

Cena: 56,06 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :96,06pkt.

Oferta nr 2 firmy Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jelenie Górze

Cena: 60pkt.

Okres gwarancji jakości: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :100pkt.

Oferta nr 3 firmy Świadczenie Usług Transportowo Budowlanych Stanisława Torba z siedzibą w Radostawiu Dolnym

Cena: 49,74 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów : 89,74 pkt.

Oferta nr 4 firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z siedzibą w Gryfowie Śląskim

Cena: 59,95 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :99,95 pkt.

Oferta nr 5 firmy ABM ZGORZELEC I Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Jędrzychowicach

Cena : 38.24 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :78,24 pkt.

Oferta nr 6 Konsorcjum : AS PRODUCT Sebastian Pasturek z siedzibą w Małej Nieszawce i AS ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

Cena : 49,94 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :89,94 pkt.

Oferta nr 7 firmy Maciej Jagielski Ogrody Jagielski z siedzibą w Bolesławicach

Cena : 49,59 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :89,59pkt.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich