Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOWO - ADRESOWYCH

Wydział Spraw Społecznych 

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOWO - ADRESOWYCH

 

Miejsce załatwienia sprawy Wydział Spraw Społecznych (siedziba Urzędu)

-pokój nr 9 ( parter)

-tel. 75 7380673

Wymagane dokumenty:
  1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o udzielenie informacji osobowo - adresowej.
  2. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  3. W przypadku gdy osoba ubiega się o udostępnienie danych osobowo - adresowych osób drugich powinna przedłożyć do wglądu:
  • pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie upoważniające do udostępnienia danych osobowo - adresowych w imieniu osób drugich.
Termin załatwienia sprawy niezwłocznie

Opłaty

     

     

 kserokopia dowodu wpłaty na konto Urzędu za udzielenie informaci osobowo-adresowych w kwocie 30,40 zł nr konta Bank Zachodni WBK S.A. O/ Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111 .

Uwagi

1. Osoba ubiegająca się o udostępnienie danych osobowo - adresowych osób drugich jest zobowiązana wskazać przepis na podstawie, którego jest upoważniona do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby.

2. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowo - adresowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów).

Podstawa prawna

Art. 44 h  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ).

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm. )

 

 informację wytworzył: Janina Dracz
za treść odpowiada: Romana Kujel
data wytworzenia: 02.08.2007r.