Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY POWYŻEJ 2 MIESIĘCY

Wydział Spraw Społecznych

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych (siedziba Urzędu)

pokój nr 9 (parter)

75 7380673

Wymagane dokumenty

 1. dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy powyżej 3 miesięcy,
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia,
 3. w przypadku gdy osoba ubiega się o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy osób drugich powinna przedłożyć do wglądu:
 • pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie upoważniające do wybrania zaświadczenia w imieniu osób drugich.
Dodatkowe informacje  
 1. osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy osób drugich jest zobowiązana wskazać przepis, na podstawie którego jest upoważniona do żądania wydania zaświadczenia o zameldowaniu innej osoby.
 2. jeżeli żądanie wydania zaświadczenia o zameldowaniu innej osoby nie wynika wprost z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania zaświadczenia lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek złożenia zaświadczenia (np. wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów).

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Opłaty

  zaświadczenie 17 zł

  zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej 

  Podstawa prawna

  Art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm. )

   

   

   

   

   

   

  informację wytworzył: Janina Dracz
  za treść odpowiada: Romana Kujel
  data wytworzenia: 02.08.2007r.