Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 21,10 m²,

w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Nowogrodźcu, wraz z  6/100  udziałem w gruncie

w  działce nr  428/20  o pow. 0,0237 ha,  w obrębie 4 Nowogrodźca

 

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00039265/7.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu  02 U,M- śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  18.000,00 zł z tego:

wartość lokalu17.226,00 zł, - wartość udziału w gruncie774,00 zł.

  1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
  2. Przetarg odbędzie się  dnia  24.08.2021r. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna).
  3. Wadium w kwocie  1.800,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 19.08.2021r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  4. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  6. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 97.
  7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 97.

Na sprzedaż lokalu w dniach 08.04.2021r. i 14.06.2021r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich