Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.07.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 ) oraz Uchwały Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 maja 2021r.

  1. Gierałtów  -  działka  niezabudowana   nr 181/9 o pow. 0,09 ha.  

Działka położona w peryferyjnej zachodniej części miejscowości Gierałtów. Teren płaski, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, nieco wydłużony w kierunku NW-SE prostopadle do drogi. Działka położona w pobliżu drogi o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, telekomunikacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie tereny rolne i niezagospodarowane. W dalszej odległości nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową niskiej intensywności. Teren porośnięty drzewami i krzewami nie przedstawiającymi wartości rynkowej.

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00015094/3.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 01 MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Forma zbycia: działka zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
  4. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  18.600,00 zł. (netto).
  5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia :  cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat,  płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
  6. Nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 10.08.2021r.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winne złożyć wniosek  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia  wykazu, tj. do dnia  31.08.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich