Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Wydział Spraw Społecznych

 

godziny pracy: poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30

 


 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

- Wydział Spraw Społecznych ( siedziba Urzędu)

- pokój nr 9 ( parter)

- tel. 075 7380673

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek.
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  3. Tytuł prawny do lokalu.
  4. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli sprzedaż alkoholu będzie prowadzona w budynku wielorodzinnym.
  5. Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
Opłata skarbowa
  • opłata za korzystanie z zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 525,00 zł,
  • opłata za korzystanie z zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł
  • powyżej 18% zawartości alkoholu - 2100,00 zł
Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz . 473 ze zm.) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 

 

 

 


 

 

informację wytworzył: Janina Dracz
za treść odpowiada: Janina Dracz
data wytworzenia: 01.08.2007r.