Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu”.

Strona archiwalna

 

Identyfikator postępowania na stronie miniportalu : 135ffa90-281d-4130-871d-7b1123b3a562

Link do strony na miniportalu: miniPortal (uzp.gov.pl)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (153,54KB)
DOCXSWZ.docx (83,69KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (32,61KB)
DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - projektowane_postanowienia_umowy.docx (32,20KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (24,78KB)
DOCXzalącznik nr 4 do SWZ - wykaz usług.docx (18,54KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (18,85KB)
 

Informacja z dnia 14.10.2021r.

W celu naprawy błędu pisarskiego polegającego na błędnie użytej numeracji w załączniku nr 2 do SWZ,  na podstawie art. 137 ust 1 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę załącznika nr 2.

DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - po zmianie.docx (32,24KB)

Informacja z dnia 21.10.2021r.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 ze zm..), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań w odpowiedzi na pytania udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

PDFWyjaśnienia do postepowania.pdf (1,00MB)
DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - po uwzględnieniu udzielanych wyjaśnień.docx (33,75KB)

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (36,78KB)

Informacja z dnia 25.10.2021r.
Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 ze zm..), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań w odpowiedzi na pytania udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

PDFWyjaśnienia do postępowania cz nr II.pdf (374,49KB)

Informacja z dnia 04.11.2021r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu” to 362 325,19 zł

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.11.2021r.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach :

Nr oferty

Wykonawca i jego siedziba

Cena oferty

1

Poczta Polska Sp. Akcyjna  z siedzibą w Warszawie

290 456,87zł

Informacja z dnia 09.11.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu”

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (346,41KB)