Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Wydział Inwestycji

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 


Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

 

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

 

 

Wymagane dokumenty
  1. 4 (cztery) egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania
Opłaty

Nie podlega: art. 2 pkt 1 p.pkt 1g Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U.2015.783 z dnia 2015.06.11)

Miejsce złożenia dokumentów Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego , parter, pokój nr 11
Termin i sposób załatwienia sprawy
  1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  2. Wydanie Postanowienia.
Tryb odwoławczy Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Jednostka odpowiedzialna podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
pokój 23
tel. 75 7380667
Podstawa prawna Art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U.2015.1774 z dnia 2015.11.03)