Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn"Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowościach Nowogrodziec i Zebrzydowa"

Strona archiwalna

 

Informacja z dnia 08.03.2022r.

Zakres zmian

Informacje przed zmianą

Informacje po zmianie

Termin składania ofert     

10.03.2022r.

17.03.2022r.

Termin otwarcia ofert

10.03.2022r.

17.03.2022r.

Termin związania ofertą

08.04.2022r.

15.04.2022r.

Informacja z dnia 17.03.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowościach Nowogrodziec i Zebrzydowa”  to    6 400 000,00  zł

Informacja z otwarcia ofert

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (255,40KB)

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

PDFinformacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf (262,78KB)

Informacja z dnia 07.04.2022r.
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (255,51KB)