Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualny skład obwodowych komisji wyborczych po zmianach w dniu 19.05.2014 r.


Zarządzenie nr 60/2014
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz Nowogrodźca

zarządza, co następuje:

§ 1.Zmianie ulega załącznik do Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, którego treść otrzymuje brzmienie jak  w  załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                             (-) Robert Marek Relich

 

 PDFZałącznik do zarządzenia Nr 60.pdf (273,99KB)

 

 

Uzasadnienie:

Z powodu rezygnacji z prac w Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 1 w Czernej p. Ireneusza Ciaciek zam. W Wykrotach, należało uzupełnić skład do 7 osób. W miejsce ww. osoby  powołuje się  p. Alicję Kusy zam. w Parzycach.

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Lenart
Data wytworzenia: 19.05.2014 r.