Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LVII z dnia 27 września 2022 r.

PDFUchwała.LVII.352.22.2022-09-27.pdf (162,58KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_352_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,47KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej


PDFUchwała.LVII.353.22.2022-09-27.pdf (162,35KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_353_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,58KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej


PDFUchwała.LVII.354.22.2022-09-27.pdf (165,16KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_354_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,49KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości w obrębie Gościszów


PDFUchwała.LVII.355.22.2022-09-27.pdf (162,50KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_355_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,52KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w obrębie Gościszów


PDFUchwała.LVII.356.22.2022-09-27.pdf (163,94KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_356_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,43KB)
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie


PDFUchwała.LVII.357.22.2022-09-27.pdf (1,35MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_357_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,49KB)
w sprawie określenia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Utraciła moc uchwałą nr LXXIII/477/23 z dnia 3 sierpnia 2023 r.


PDFUchwała.LVII.358.22.2022-09-27.pdf (1,21MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_358_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,65KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok


PDFUchwała.LVII.359.22.2022-09-27.pdf (4,19MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_359_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,36KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.LVII.360.22.2022-09-27.pdf (162,94KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_360_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,86KB)
w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu


PDFUchwała.LVII.361.22.2022-09-27.pdf (164,21KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_361_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,69KB)
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu


PDFUchwała.LVII.362.22.2022-09-27.pdf (161,14KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_362_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,07KB)
w sprawie zmiany składu osobowego komisji


PDFUchwała.LVII.363.22.2022-09-27.pdf (161,12KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_363_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,63KB)
w sprawie zmiany składu osobowego komisji


PDFUchwała.LVII.364.22.2022-09-27.pdf (165,28KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LVII_364_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (162,65KB)
w sprawie zmiany składu osobowego komisji