Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu - 2023 r.

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej - PDFuchwała WPF.pdf (118,87KB)

Wieloletnia Prognoza Finansowa  -  PDFzałącznik nr 1 - WPF.pdf (3,09MB)

Objaśnienia  do WPF  -  PDFzałącznik nr 2 - objaśnienia1.pdf (590,83KB)

Wykaz przedsięwzięć do WPF  - PDFzałącznik nr 3 - przedsiewzięcia.pdf (149,97KB)
 

Uchwała budżetowa na 2023   - PDFUchwała - budżet 2023.pdf (133,47KB)

Uzasadnienie - PDFuzasadnienie.pdf (460,58KB)

Prognoza wydatków -   PDFzałącznik do objaśnień - przewid. wydatki 2022.pdf (168,82KB)
Prognoza dochodów  -  PDFzałącznik do objaśnień - przewid. dochody 2022.pdf (84,53KB)
Tab. 1 Plan dochodów  -  PDFTabela nr 1 - dochody.pdf (293,75KB)
Tab. 2 Plan wydatków   -  PDFtabela nr 2 - wydatki.pdf (320,64KB)
Tab. 2a Wydatki majątkowe  - PDFtabela nr 2a - majątkowe.pdf (125,73KB)
Zał. 1 Przychody i Rozchody - PDFzał. 1 Przychody i rozchody szczegółowo.pdf (408,16KB)
Zał. 2 RDW -  PDFzał. 2 RDW jednostek oświatowych.pdf (241,77KB)
Zał.3 GWOś  - PDFzał. 3 GFOś - środki z opłat i kar.pdf (246,43KB)

Zał. 4 SGO - PDFzał. 4-SGO - plan finansowy na 2023.pdf (342,11KB)

Zał. 5 AA  -  PDFzał. 5 AA - dochody i wydatki.pdf (257,74KB)
Zał. 5a Dochody z opłat (alkohole )   - PDFzał. 5a -dochody z opłat alkohole.pdf (242,13KB)
Zał. 6 Fundusz Pomocy Ukrainie  - PDFzał. 6 FPU - dochody i wydatki Funduszu Pomocy.pdf (394,03KB)

Zał. 7 Polski Ład - PDFzał. 7 Polski Ład - plan dochodów i wydatków.pdf (304,20KB)
Zał. 8 Dochody ZG - PDFzał. 8 - dochody ZG.pdf (58,43KB)

Zał. 8a  Wydatki ZG  - PDFzał. 8a - wydatki ZG.pdf (61,17KB)

Zał. 8b Porozumienia dotacje  -  PDFzał. 8b - dotacje porozumienia.pdf (344,82KB)

Zał. 8c  Dochody DG -  PDFzał. 8c Dochody DG.pdf (58,17KB)
Zał. 8d Wydatki DG  -  PDFzał. 8d - wydatki DG.pdf (60,29KB)

Zał. 8e Dochody budżetu państwa  - PDFzał. 8e dochody budżetu państwa.pdf (243,50KB)

Zał. 9 Dotacje dla jednostek SFP  -  PDFzał. 9 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf (259,19KB)

Zał. 9a Dotacje spoza jednostek SFP  - PDFzał. 9a - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.pdf (250,87KB)

Zał. 10 Fundusz sołecki - PDFzał. 10- przedsięwzięcia Fundusz Sołecko.pdf (72,49KB)