Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenia o sesji

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 26 czerwca 2014 r.  o godz. 14:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

LI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

***********************************************************************

 

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.   Przedstawienie porządku dziennego obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej.

4.   Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.

5.   Wnioski i interpelacje.

6.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1)   w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (obr. Zebrzydowa);

2)   w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (obr. Gościszów);

3)   w sprawie nabycia działki nr 260/5 w Godzieszowie;

4)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec;

5)   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2014 rok;

6)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Srbac w Bośni i Hercegowinie dotkniętej klęską powodzi.

7.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8.   Sprawy różne i zakończenie obrad.

                                                                                                             Przewodniczący Rady  

                                                                                                              (-) Wilhelm Tomczuk

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2014-06-18