Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXIV z dnia 31 stycznia 2023 r.

PDFUchwała.LXIV.397.23.2023-01-31.pdf (169,59KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_397_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (514,92KB)
w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów na cele warzywnicze   

Zmiana: uchwała nr LXVI/424/23 z dnia 28 marca 2023 r.


PDFUchwała.LXIV.398.23.2023-01-31.pdf (161,48KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_398_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (505,19KB)
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych


PDFUchwała.LXIV.399.23.2023-01-31.pdf (234,23KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_399_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (524,03KB)
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, ich Zastępców oraz Rad Sołeckich na nową kadencję


PDFUchwała.LXIV.400.23.2023-01-31.pdf (377,52KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_400_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (523,54KB)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2023 rok


PDFUchwała.LXIV.401.23.2023-01-31.pdf (163,74KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_401_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (502,58KB)
w sprawie zmiany składu osobowego komisji


PDFUchwała.LXIV.402.23.2023-01-31.pdf (170,37KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_402_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (531,63KB)
w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


PDFUchwała.LXIV.403.23.2023-01-31.pdf (454,67KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_403_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (525,83KB)
w sprawie przystąpienia Gminy Nowogrodziec do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej


PDFUchwała.LXIV.404.23.2023-01-31.pdf (486,73KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_404_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (578,51KB)
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


PDFUchwała.LXIV.405.23.2023-01-31.pdf (265,74KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_405_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (498,12KB)
w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Nowogrodziec


PDFUchwała.LXIV.406.23.2023-01-31.pdf (282,20KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_406_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (669,50KB)
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/115/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowogrodziec


PDFUchwała.LXIV.407.23.2023-01-31.pdf (511,90KB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXIV_407_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (512,63KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok