Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:"Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wykrotach"

Strona archiwalna

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (159,66KB)
PDFSWZ.pdf (510,87KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (53,28KB)
PDFzałacznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf (382,25KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (49,46KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (43,06KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób.docx (45,34KB)
DOCXzalącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót.docx (43,39KB)
ZIPdokumentacja techniczna.zip (6,16MB)
PDFPromesa_wstepna_788563cd-3353-448c-a92e-08da39e97244-sig-sig.pdf (635,42KB)
ZIPrysunki.zip (44,72MB)

Informacja z dnia 22.03.2023r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wykrotach”  to  1.120 000,00zł     

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (318,75KB)

Informacja z dnia 31.03.2023 r.
PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf (305,26KB)


Informacja z dnia 28.04.2023 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (445,77KB)

 

Zamówienie publiczne dofinansowane jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4097/PolskiLad