Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXX z dnia 15 czerwca 2023 r.

PDFUchwała.LXX.446.23.2023-06-15.pdf (171,72KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXX_446_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,55KB)
zmieniająca uchwałę nr XXX/207/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXX.447.23.2023-06-15.pdf (183,41KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXX_447_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,09KB)
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXX.448.23.2023-06-15.pdf (25,91MB)

PDFZałącznik do uchwały nr LXX_448_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,61KB)
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXX.449.23.2023-06-15.pdf (764,29KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXX_449_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,68KB)
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Nowogrodziec

Utraciła moc uchwałą nr LXXVIII/502/23 z dnia 27 listopada 2023 r.


PDFUchwała.LXX.450.23.2023-06-15.pdf (25,72MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXX_450_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,27KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2022 rok


PDFUchwała.LXX.451.23.2023-06-15.pdf (1,19MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXX_451_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,61KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok


PDFUchwała.LXX.452.23.2023-06-15.pdf (4,44MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXX_452_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,36KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec