Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na  sprzedaż 919/10000 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym przy ul. 1 Maja 15 w Nowogrodźcu na działce nr  251/30  o pow. 0,0089 ha,  w obrębie 3 Nowogrodźca.

W ramach udziału sprzedaży podlega pomieszczenie nr 1 o pow. 13,90 m² mieszczące się na parterze budynku, które nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego.

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00045143/1.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   o symbolu  02 U,M- śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  3. Cena wywoławcza  udziału  do  przetargu wynosi  20.000,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczony.
  5. Przetarg odbędzie się  dnia  25.08.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna).
  6. Wadium w kwocie  2.000,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 22.08.2023r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  7. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  8. Lokal-pomieszczenie  można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 97.
  9. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76 i 75 738 06 97.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich