Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Budowa placu zabaw w Milikowie - II postępowanie

Strona archiwalna

 

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-005910e3-29f4-11ee-9aa3-96d3b4440790

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (154,77KB)
DOCXSWZ.docx (251,15KB)

DOCXZalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (171,98KB)

DOCXZałacznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx (219,77KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (167,55KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (163,86KB)
PDF1. Projekt architektoniczno - budowlany.pdf (651,11KB)
PDF2. Rys 1 PA-B Plac zabaw 1_100.pdf (346,40KB)
PDF3. Załączniki projektu budowlanego.pdf (1,75MB)
PDF4. Opis PZT.pdf (486,72KB)
PDF5. Rys 1 PZT Lokalizacja 1_1000.pdf (435,37KB)
PDF6. Rys 2 PZT 1_1000.pdf (724,28KB)
PDFSTWiOR.pdf (846,02KB)
PDFDemontaż - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (64,81KB)
PDFBudowa placu zabaw - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (73,36KB)

Informacja z dnia 02.08.2023 r. - Pytania i odpowiedzi1

PDFPytania i odpowiedzi_I.pdf (942,18KB)

Informacja z dnia 04.08.2023 r. - Pytania i odpowiedzi 2

PDFPytania i odpowiedzi 2.pdf (239,64KB)

Informacja z dnia 09.08.2023 r. - Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowania zamówienia

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (150,95KB)

Informacja z dnia 09.08.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (260,12KB)

Informacja z dnia 21.08.2023 r. - Wybór oferty najkorzystniejszej

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (440,63KB)