Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

PDFOdpowedź na petycję w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.pdf (254,98KB)
 

 

Petycja do tutejszej gminy

o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej

 

 

Szanowni Państwo, Piszę z adresu mailowego zweryfikowanego i na moje imię i nazwisko zarejestrowanego:  oraz upoważniam wszystkich do wysyłania tej petycji w moim imieniu do wszystkich gmin w Polsce. Wszelkie odpowiedzi na poniższą petycję i na poniższego maila proszę kierować wyłącznie pocztą tradycyjną (nie mailową) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Ten adres mailowy służy mi wyłącznie do wysyłki.

 

Burmistrzu! Wójcie! Prezydencie! Radni! Urzędnicy!

W stanie najwyższej konieczności, w sytuacji realnego zagrożenia WOLNOŚCI oraz dalszego biologicznego przetrwania Narodu Polskiego w wyniku ewentualnego celowego spowodowania przez czynniki nieznane braku prądu oraz w celu zapewnienia dalszego istnienia państwowości polskiej, jako samodzielnego, niezależnego, autonomicznego, suwerennego narodowego państwa polskiego -  chronionego Prawem Międzynarodowym do Samostanowienia Narodów - uznanego na arenie międzynarodowej – wpisanego do rejestru ONZ, 

 

w trybie art. 241kpa, w interesie publicznym, na podstawie moich praw konstytucyjnych oraz prawa do petycji - zwracam się do tutejszej gminy o BARDZO PILNE utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.

 

Zwracam się z petycją o utworzenie w tutejszej gminie - Gminnej Straży Energetycznej - w celu włączenia prądu w najbliższej elektrowni – w przypadku gdyby nastąpiła bezpodstawna przerwa w dostawie prądu a rząd czy firma dostarczająca prąd - w ciągu 24 godzin nie doprowadziłyby do wznowienia dostaw energii dla wszystkich mieszkańców gminy. Ta Gminna Straż Energetyczna – współdziałałaby z Policją oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w takich krytycznych momentach – koncentrując się na wejściu do najbliższej elektrowni i jej uruchomieniu. Przynależący do Gminnej Straży Energetycznej powinni być ekspertami w dziedzinie informatyki oraz technikami będącymi w stanie uruchomić elektrownię również w sposób manualny – tj. bez użycia aparatury informatycznej – która może być powodem ataku cybernetycznego i w efekcie przyczyną przerwy w dostawie prądu. Gmina powinna nawiązać kontakt z najbliższą elektrownią i co trzy miesiące Gminna Straż Energetyczna powinna przechodzić ćwiczenia odzyskiwania prądu w najbliższej elektrowni.  Jeśli „właściciele” elektrowni nie zechcą wpuścić brygady naprawczej tj. Gminnej Straży Energetycznej pokojowo, to należy skorzystać z usług Policji i wejść do elektrowni w oparciu o Prawo Naturalne do Życia, o art. 4 Konstytucji oraz art. 166 ust. 1 Konstytucji który stanowi: „Zadania publiczne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.” Zapewnienie potrzeby energii jest podstawową potrzebą mieszkańców na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego – na którym się znajdujemy. Gmina nie może się tutaj zasłaniać ewentualnym brakiem kompetencji bo to mogłoby spowodować śmierć wszystkich mieszkańców gminy w przypadku np. gdyby wyłączono prąd w zimie i to na dłuższy okres np. na jeden miesiąc, nie wspominając o napadach, rabunkach, morderstwach i całkowitego chaosu i anarchii spowodowanych brakiem prądu w wyniku czego ludzie będą odcięci od pieniędzy, nie będą mogli nic w sklepie kupić ani się ogrzać czy ugotować sobie coś do jedzenia żeby przeżyć. Więc zabezpieczenie infrastruktury energetycznej z poziomu gminy jest gminnym zadaniem podstawowym.

 

Przypominam jednocześnie w jakiej rzeczywistości geopolityczno-gospodarczej żyjemy. Żyjemy w erze globalizmu – jesteśmy w momencie kasowania państw narodowych na rzecz wielkich konglomeratów typu Unia Europejska. By w takim momencie historycznym zapewnić przetrwanie ludności – potrzebni są mądrzy, patriotyczni i ODPOWIEDZIALNI! Politycy – których w Polsce nie mamy bo zaprzedali się obcym. Otóż rządy w Polsce – w przeciwieństwie do rządów cywilizowanych państw zachodnich – nie zabezpieczyły sektora energetycznego i paliw jako strategicznych - nie pozostawiły ich w rękach państwa jako JEDYNA własność całego Narodu Polskiego czyli jako podstawowe dobro publiczne. Narażając tym samym Naród Polski na pastwę cenową energii i jej dostaw od prywatnych właścicieli firm i korporacji energetycznych i paliwowych. Rządy w Polsce – w przeciwieństwie do rządów zachodnich - nie zabezpieczyły również naszych zasobów naturalnych – których się wręcz w tajemnicy przed społeczeństwem polskim pozbywają (ustawa wywłaszczająca 3238, ustawa Prezydenta Andrzeja Dudy druk 3605 wprowadzająca stan wojenny w czasie pokoju…..). Jest to zdrada stanu oraz niedopełnienie obowiązku przez Prezydenta RP i przez rząd w stosunku do  Narodu Polskiego. Na razie nie ma siły która by taki stan zmieniła. Dlatego koniecznym jest aby gminy wzięły odpowiedzialność za państwo na swoim własnym terenie zabezpieczając ludności przeżycie – podstawowe Naturalne Prawo do Życia – w postaci zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej a dobrze by było również i paliwa do samochodów.

W trybie pilnym wnoszę o pozytywne rozpatrzenie mojej petycji. Wszelką korespondencję proszę kierować tylko pocztą tradycyjną (Poczta Polska) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Teresa Garland - Elektorski Prezydent RP

Ul. Żwirki i Wigury 13a, skr. Poczt.88, 32-050 Skawina

 

Ps. Info dodatkowe: krążą niepotwierdzone informacje jakoby istniała możliwość że wojna na Ukrainie zakończy się w połowie listopada 2023 roku, a wojska ukraińskie mogą być przetransferowane do Polski w celu rzekomej ochrony Polski przed Rosją…. Jeśli już taki scenariusz miałby się zrealizować to moim skromnym zdaniem chodziłoby o to, żeby posiadająca Polskę i Polską zarządzająca korporacja Altria mogła przy pomocy wojska ukraińskiego wyrzucić Polaków z ich domów i ziem, na podstawie ustawy 3238 realizując tym samym ustawę kongresu USA 447 o tzw. (nieuprawnionych) roszczeniach żydowskich.

CZY POLSKA JESZCZE NIE ZGINĘŁA!?

Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku 

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej

 Polska, dnia 5 września  2023r.,

PDFD456 2023 09 05 Petycja do gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.pdf (450,32KB)