Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXXVIII z dnia 27 listopada 2023 r.

PDFUchwała.LXXVIII.499.23.2023-11-27.pdf (331,74KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXVIII_499_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,51KB)
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024


PDFUchwała.LXXVIII.500.23.2023-11-27.pdf (172,60KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXVIII_500_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (163,99KB)
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXXVIII.501.23.2023-11-27.pdf (182,56KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXVIII_501_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,10KB)
w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


PDFUchwała.LXXVIII.502.23.2023-11-27.pdf (656,87KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXVIII_502_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,57KB)
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Gminy Nowogrodziec

Zmiana: Uchwała nr LXXIX/510/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.


PDFUchwała.LXXVIII.503.23.2023-11-27.pdf (825,78KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXVIII_503_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,65KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok


PDFUchwała.LXXVIII.504.23.2023-11-27.pdf (4,12MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXVIII_504_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,38KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec