Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA:

 

„Realizacja Funduszu Sołeckiego 2014 – Sołectwa Zabłocie”

 

 

Burmistrz Nowogrodźca informuje, że w wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn. „Realizacja Funduszu Sołeckiego 2014 – Sołectwa Zabłocie”  w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

1.      Cztery oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

2.      Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

 

BAGAN

Daniel Bagan

Spalice, ul. Warszawska 34

56-400 Oleśnica

 

za cenę brutto w wysokości 10.298,80zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100) brutto.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Strona została udostępniona dnia 2014-09-19 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-wyborze-oferty.html