Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXXX z dnia 28 grudnia 2023 r.

PDFUchwała.LXXX.512.23.2023-12-28.pdf (172,84KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXX_512_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,95KB)
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXXX.513.23.2023-12-28.pdf (177,90KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXX_513_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,10KB)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXXX.514.23.2023-12-28.pdf (375,97KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXX_514_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,51KB)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2024 rok


PDFUchwała.LXXX.515.23.2023-12-28.pdf (479,76KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXX_515_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,63KB)
w sprawie wydatków budżetowych, których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023


PDFUchwała.LXXX.516.23.2023-12-28.pdf (4,09MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXX_516_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,70KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec