Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 78/14

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 78/14 o pow. 0,1512 ha,  położonej w obrębie Zebrzydowa

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00015100/9.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze  oznaczonym symbolem  10 MN – teren budownictwa mieszkalnego i zagrodowego.  

Działka położona w pośredniej  strefie wsi Zebrzydowa na terenie uzbrojonym w media. Dojazd  i dostęp do działki bezpośredni z drogą o  nawierzchni żwirowej. Teren z nieznacznym spadkiem północno-wschodnim, dobrze nasłoneczniony, niezabudowany, częściowo zakrzaczony tzw. samosiejką. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne i zagrodowe.

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 40.000,00 zł (netto).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014r. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości 4.000,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK  S.A.O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  20.10.2014r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz   sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat , płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, okazania granic  (wyłącznie na wniosek i koszt nabywcy) oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

 12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem (75) 738 06 76.

 

Burmistrz

Robert Marek Relich

Strona została udostępniona dnia 2014-09-22 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-i-przetargu-na-sprzedaz-dz-78-14-w-zebrzydowej.html