Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCA

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu  27 czerwca 2024 r.  o godz. 13:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

IV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II i III sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
  1. prezentacja raportu;
  2. debata nad raportem o stanie gminy:
 1. wystąpienia mieszkańców,
 2. stanowiska Klubów Radnych,
 3. indywidualne wystąpienia radnych,
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2023 rok:
 1. przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
 2. przedstawienie opinii z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca;
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
 1. o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2023 rok,
 2. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca;
 1. dyskusja;
 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2023 rok,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady

(-) Antonina Szelechowicz

Projekty uchwał

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live