Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 6/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu

z dnia 23 października 2014 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112, ze zm. [1]) oraz  na podstawie § 13 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Miejska Komisja Wyborcza w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Powołuje się 12 obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania na terenie Gminy Nowogrodziec, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2.      Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nowogrodźcu

 

(-) Krystyna Komar

 

 

[1]Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147 poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz.179, poz. 180 i poz.1072.

DOCzalacznik do uchwaly-obwodowe komisje wyborcze.doc (143,00KB)
 

Strona została udostępniona dnia 2014-10-23 na http://nowogrodziec.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/powolanie-obwodowych-komisji-wyborczych.html