Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014r. , poz. 518) oraz Uchwały nr LIV/403/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  4 listopada 2014r.

 

1.Część działek gruntu:  nr174 o pow. 0,30 ha,  nr 175/1 o  pow. 0,20 ha,   nr 175/2   o pow. 3,30 ha,  ogółem o pow. 3,80 ha, wszystkie położone w Nowogrodźcu obręb 3.

 2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do dnia  08.11.2014r.

3.Księga wieczysta działek KW  JG1B/00014726/6.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w  obszarze oznaczonym  symbolem 01 ZC -teren projektowanego  cmentarza komunalnego. 

5.Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona  obecnemu dzierżawcy na 5 lat na cele rolne,według  obowiązujących w tym zakresie przepisów, po terminie obowiązywania wykazu.

6. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 04.12.2014r.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

  Strona została udostępniona dnia 2014-11-13 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/5853_wykaz-nieruchomosci-do-dzierzawy.html