Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

Strona archiwalna

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 

 

Pytanie 1

Jaki jest prawidłowy wymiar projektowanych drzwi D11 , wg rys nr  W6 drzwi D11 mają wymiary 150x270, natomiast wg rys. nr A3 mają wymiar 150x200 ?

 

Odpowiedź

Na rysunku A3 podano wymiar drzwi zgodnie z Uwagami, w świetle ościeżnic (przejście). Na rysunku K3 podano wymiar otworu na stolarkę, który należy ewentualnie dostosować do zamawianej stolarki aby uzyskać wymagane światło przejścia. Na rysunku W6 podano schematy i gł. wymiary stolarki.

 

Pytanie 2

Jaki jest prawidłowy wymiar projektowanych drzwi D12 , wg rys nr  W6 drzwi D12 mają wymiary 150x270, natomiast wg rys. nr A3 mają wymiar 150x200 ?

 

Odpowiedź

Na rysunku A3 podano wymiar drzwi zgodnie z Uwagami, i w świetle ościeżnic (przejście). Na rysunku K3 podano wymiar otworu na stolarkę, który należy ewentualnie dostosować do zamawianej stolarki aby uzyskać wymagane światło przejścia. Na rysunku W6 podano schematy i gł. wymiary stolarki.

 

Pytanie 3

Jaki jest prawidłowy wymiar projektowanych drzwi D13 , wg rys nr  W6 drzwi D13 mają wymiary 150x270, natomiast wg rys. nr A3 mają wymiar 150x200 ?

 

Odpowiedź

Na rysunku A3 podano wymiar drzwi zgodnie z Uwagami,  w świetle ościeżnic (przejście). Na rysunku K3 podano wymiar otworu na stolarkę, który należy ewentualnie dostosować do zamawianej stolarki aby uzyskać wymagane światło przejścia. Na rysunku W6 podano schematy i gł. wymiary stolarki.

 

Pytanie 4

Czy przedmiotem przetargu są drzwi D7 stalowe EI60 do Sali gimnastycznej w ilości 1szt wg rys. nr A3, w załączonym do SIWZ  przedmiarze nie ujęto ww. drzwi ?

 

Odpowiedź

Drzwi D7 zostały ujęte w przedmiarze w pozycji nr 90

 

Pytanie 5

Jakie są parametry techniczne wyposażenia toalet do wyceny poz. nr 145 przedmiaru, czy są z pcv , czy stali nierdzewnej , wymiary luster, pojemność śmietników ?

 

Odpowiedź

Wszytki elementy wyposażenia łazienek należy przyjąć ze stali nierdzewnej w standardzie antywandalowym. Śmietniki o pojemności 12 litrów z pedałem. Lustra o wymiarach szer. 55cm, wys. 70cm

 

Pytanie 6

Czy przedmiotem przetargu jest wycena zewnętrznej projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników ścieków sanitarnych wg projektu  rys. nr A1, jeżeli tak proszę o udostępnienie  przedmiaru?

 

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zewnętrzne instalacje zostaną wykonane w trakcie robót przebudowy budynku szkoły

 

Pytanie 7

Czy przedmiotem przetargu jest wycena zewnętrznej projektowanej kanalizacji deszczowej oraz studni wg projektu rys. nr A1, jeżeli tak proszę o udostępnienie  przedmiaru?

 

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zewnętrzne instalacje zostaną wykonane w trakcie robót przebudowy budynku szkoły

 

Pytanie 8

Czy przedmiotem przetargu jest wycena dostawy i montażu kolektorów słonecznych wg projektu rys. nr A6 i rys.nr IS-16, jeżeli tak proszę o udostępnienie  przedmiaru i podanie parametrów tychże kolektorów ?

 

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zamawiający rezygnuje z montażu kolektorów słonecznych.

 

Pytanie 9

Czy przedmiotem przetargu jest wycena projektowanego przyłącza wodociągowego wg projektu rys. nr A2, jeżeli tak proszę o udostępnienie  przedmiaru?

 

Odpowiedź

Nie są przedmiotem przetargu. Zewnętrzne instalacje zostaną wykonane w trakcie robót przebudowy budynku szkoły

 

Pytanie 10

Czy w pozycji 39 przedmiaru  zamiast 46,10m2  izolacji ze styropianu  EPS200 powinno być do wyceny 466,10m2 , ponieważ powierzchnia parteru Sali i zaplecza gdzie projektowana jest izolacja ze styropianu EPS200 gr.10cm wnosi  466,10m2 zgodnie projektowanymi warstwami posadzek  „ A2”  i przekrój warstw posadzkowych „A3” zawartych na rysunku nr. A7 ?

 

Odpowiedź

W pozycji 39 przedmiaru powinna być wartość 466,10m2.

 

Pytanie 11

W jaki sposób zostaną rozliczone roboty związane z wymianą gruntu, w przypadku stwierdzenia nasypów realizując roboty ziemne pod budynek Sali?

Projekt geotechniczny PKT. XV opisu  technicznego do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego na stronie 20  oraz pkt 5.2. i pkt.  5.3. str.19  opisu załączonego do SIWZ nie określa ilości  gruntów nasypowych do wymiany na grunty nośne.

Zatem wykonawca nie ma możliwości w chwili obecnej wycenić roboty związane z wymianą gruntu.

 

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa zakłada posadowienie budynku poniżej nasypów. W przypadku wystąpienia pod projektowanymi ławami fundamentowymi gruntów nienośnych, należy je wymienić na  pospółką żwirowo-piaskową wymieszaną z cementem - 100kg cementu na 1m2 kruszywa - ubijana warstwami po 20cm do Id=0,6. Należy przyjąć do wymiany 20m3 gruntu.

 

Pytanie 12

Ile i jakie wyposażenie placu zabaw oraz jaka powierzchnia placu zabaw jest przedmiotem przetargu i podlega wycenie i jej koszt przeniesienia ?

 

Powierzchnia placu zabaw wynosi ok. 140m2. Wokół urządzeń placu zabaw należy wykonać strefy bezpieczeństwa z piasku. Zestawienie wyposażenia placu zabaw do przeniesienia :

- Zestaw zabawowy – 1 szt.

- Huśtawka – 1 szt.

- Huśtawka wagowa – 1 szt.

- Karuzela – 1 szt.

- Sprężynowiec – 3 szt.

- Tablica informacyjna – 1 szt.

- Ławka prosta – 2 szt.

- Kosz na śmieci – 1 szt.

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający umożliwi wykonawcy sporządzenie dobrze wyceny i  wydłuży termin złożenia ofert o 14dni ?

 

Odpowiedź

Nie.

 

BURMISTRZ                           

Robert Relich

Strona została udostępniona dnia 2014-07-23 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/metadatas/view/Publiccontract/483