Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI 4

Strona archiwalna

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie

Czy oferent spełni warunek udziału w postępowaniu wykazując się niższym wskaźnikiem płynności finansowej przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych warunków udziału w postępowaniu?

Odpowiedź

Nie spełni warunków udziału w postępowaniu.

BURMISTRZ                  

Robert Relich   

Strona została udostępniona dnia 2014-07-25 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/488