Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI 5

Strona archiwalna

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie 1

Informujemy, że ilość opraw oświetleniowych zawarta w dokumentacji nie zgadza się z ilością opraw ujętych w kosztorysie branży elektrycznej od poz. 12 do poz. 19. Z naszych obliczeń wynika, że ilości opraw ujętych w dokumentacji wynosi: 145 szt. a w kosztorysie występuje 81 szt. W opisie dokumentacji występują (71szt) które należy zdemontować i ponownie zamontować.

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje demontażu i ponownego montażu wymienionych opraw. Dołączamy poniżej zestawienie opraw według dokumentacji.

Zestawienie opraw według dokumentacji:

E -33szt.

H -2 szt.

D-4szt.

EW -11szt.

EW2-16szt.

Epw-2szt.

G-8szt.

B-11szt.

F-29szt.

T 24szt.

A-4szt.

AK-1 szt.

Suma wszystkich opraw wynikająca z dokumentacji: 145 szt.

Suma wszystkich opraw ujętych w kosztorysie: 81 szt.

Suma opraw wynikająca z zamieszczonego zestawienia materiałów nie pasuje ani do projektu ani do przedmiaru robót. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Ujęta w przedmiarze ilość opraw 81 szt. jest prawidłowa i dotyczy budowy sali gimnastycznej. Pozostałe oprawy wyszczególnione w dokumentacji technicznej dotyczą przebudowy budynku szkoły w Wykrotach, co nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

Pytanie 2

Kto dokonuje zakupu lub modernizacji RG w Wykrotach?

Odpowiedź

Rozdzielnia RG jest w zakresie prac przebudowy istniejącego budynku szkoły i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

Pytanie 3

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR opisują roboty budowlane konieczne do wykonania w istniejącym budynku szkoły, np. montaż grzejników czy montaż podłogi, poddasza z płyt OSB3 wraz z wymianą termoizolacji.

Czy roboty modernizacyjne istniejącego budynku szkoły wchodzą w zakres niniejszego zadania?

Odpowiedź

Nie.

 

BURMISTRZ                   

Robert Relich     

Strona została udostępniona dnia 2014-07-23 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/490