Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec - WYNIKI POSTĘPOWAMIA.

Strona archiwalna

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2:

 

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

I TRANSPORT Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów po zsumowaniu punktacji za wszystkie kryteria oceny ofert.

 

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.

 

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami  - wzorem określonym w SIWZ Wykonawcy uzyskali następujące ilości punktów: 

 

Numer oferty

Nazwa (adres) firmy

Punkty uzyskane w każdym z kryteriów oceny ofert

Łączna liczba uzyskanych punktów

 

1

 

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa “RICARDO” Ryszrad Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec

 

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową – 6,4 pkt

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 -63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem – 1,9 pkt

Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5-0,63 mm – 3,5 pkt

Stawka 1 roboczogodziny pracownika – 3,2 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowczego – 3,5 pkt

Stawka 1 godziny pracy koparki – 8,3 pkt

Stawka 1 godziny pracy ładowarki – 5,0 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego – 1,6 pkt

Stawka 1 godziny pracy równiarki – 2,5 pkt

 

35,9

 

2

 

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE I TRANSPORT Józef Michalik., Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

 

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową – 20 pkt

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 -63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem – 20 pkt

Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5-0,63 mm – 20 pkt

Stawka 1 roboczogodziny pracownika – 10 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowczego – 5 pkt

Stawka 1 godziny pracy koparki – 10 pkt

Stawka 1 godziny pracy ładowarki – 5 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego – 5 pkt

Stawka 1 godziny pracy równiarki – 5 pkt

 

100

 

3

 

BUDROMAX s.c. Agnieszka Martynowska, Dorota Martynowska, Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski

 

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową – 7,1 pkt

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 -63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem – 2,8 pkt

Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5-0,63 mm – 10,4 pkt

Stawka 1 roboczogodziny pracownika – 1,8 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowczego – 2,7 pkt

Stawka 1 godziny pracy koparki – 3,3 pkt

Stawka 1 godziny pracy ładowarki – 2,3 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego – 1,3 pkt

Stawka 1 godziny pracy równiarki – 1,4 pkt

 

33,1

 

BURMISTRZ                 

Robert Relich  

Strona została udostępniona dnia 2014-08-08 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/metadatas/view/Publiccontract/507