Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na dwa zadania - WYNIKI POSTĘPOWANIA

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.12.2014 na zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych
w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na dwa zadania ” 

 dla zadania nr 1 wybrano ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8    
59-700 Bolesławiec


Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru była najniższa cena całego zamówienia wraz z podatkiem VAT, a Wykonawca zadania przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość
 punktów – 100.

 

dla zadania nr 2:

Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania nr 2 „Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  w Bolesławcu”.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013, poz. 907 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne: W zakresie zadania nr 2 złożono 1 ofertę, jednakże kwota zaoferowana przez Wykonawcę przewyższa środki, jakie Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

BURMISTRZ                       

Robert Relich                     

Strona została udostępniona dnia 2014-08-26 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/559