Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku SP w Zebrzydowej - Etap I - Wyniki postępowania

Strona archiwalna

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr ZP.271.15.2014 na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej – Etap I”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2:  

 

Usługi Ogólnobudowlane „ŻURAW” Mieczysław Żuraw

Tomaszów Bolesławiecki 165A, 59 - 720 Raciborowice Górne

 

W kryterium „cena” oferta  uzyskała 100 punktów.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena (100%) .

 

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami  - wzorem określonym w SIWZ Wykonawcy uzyskali następujące ilości punktów: 

 

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1

Handel i Usługi Bogusław Kosior

ul. Starolubańska 37a/2, 59-800 Lubań

61,92

2

Usługi Ogólnobudowlane „ŻURAW” Mieczysław Żuraw Tomaszów Bolesławiecki 165A

59 - 720 Raciborowice Górne

100,00

 

 

BURMISTRZ              

Robert Relich             

 
Strona została udostępniona dnia 2014-11-14 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/837