Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji

PRZEWODNICZĄCA

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 23 grudnia 2014 r.  o godz. 13:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

III Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

***********************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 5. Wnioski i interpelacje.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej  w obrębie 4 Nowogrodźca;     
 2. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 3. w sprawie korzystania z nieruchomości na czas nieoznaczony;
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2014 rok;
 5. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/389/14 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Bolesławiec;
 6. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 2. Sprawy różne i zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

 

(-) Antonina Szelechowicz